2.000 bornholmske husstande
har testet fremtidens
elsystem

Solen og vinden er gode og effektive energikilder. Men de er ikke til at stole på. Og teknologien til at lagre strøm er enten ikke effektiv eller billig nok – endnu. Så hvad gør man, når en stadig større del af vores energi-forbrug skal komme fra sol og vind…? Og vi samtidig skal sikre, at der altid er strøm. Uanset hvad.

Dét spørgsmål kræver et svar, hvis EUs og Danmarks ambitioner om helt at slippe for brug af kul og olie i 2050 skal blive en realitet.

 

Siden 2010 har Bornholm været med til at udvikle fremtidens strømsystem sammen med Østkraft, IBM, Siemens, Danmarks Tekniske Universitet, internationale forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder i ét af verdens største Smartgrid-projekter – EcoGrid EU.

 

Smartgrid er en fælles betegnelse for et elsystem, hvor samspil mellem produktion og forbrug af elektrisk energi samt introduktion af ny teknologi muliggør, at elproduktion baseret på vedvarende energikilder effektivt kan fordeles og udnyttes i elsystemet. Erfaringerne fra EcoGrid EU-projektet videreføres til januar 2016 i et nyt stort projekt – EcoGrid 2.0.

 

Smartgrid-projektet er bare ét eksempel på, at Bornholm er perfekt som test-ø, der tiltrækker en lang række internationale udviklingsprojekter.

 

Derfor holder hele verden øje med Bornholm, og de erfaringer, der gøres på Bornholm, er vigtige. Og blandt andet derfor blev EcoGrid EU udpeget som et af verdens 100 mest lovende bæredygtige og miljøvenlige projekter på klimatopmødet i Rio de Janeiro i sommeren 2012.

 

Bornholm er valgt som test-ø, fordi vi rummer samtlige af et moderne samfunds funktioner, men i et lukket system, så man i princippet bare skal gange resultaterne med 100 for at få et landsdækkende resultat.

 

At vi har vores eget energisystem, som giver kontrol over alt ind- og udgående strøm, gør det muligt at lave test uden forstyrrende elementer. EcoGrid EU skal teste forskellige pædagogikker og teknologier.

 

Kan man f.eks. få forbrugerne til at flytte noget af deres strømforbrug til perioder, hvor der er overskud af vedvarende energi – eksempelvis vaske tøj om natten.

 

Guleroden kunne være, at forbrugerne får strømmen billigere, hvis de flytter forbruget. I forsøget vil priserne variere hvert femte minut.

 

Priserne vil typisk være meget høje, når vindkraftproduktionen er lav, og hvis vi samtidig har et stort elforbrug (f.eks. når vi er hjemme, laver mad og tænder for TV og PC).

 

Kan man lave aftaler med forbrugerne, så Østkraft får lov til at styre og kontrollere f.eks. en families varmepumpe eller el-radiatorer, mens far og mor er på arbejde og poderne er i skole? Og hvad kræves der af teknologi for, at man fra Rønne kan styre en fjernvarmepumpe i Allinge?

 

Alle EcoGrid-deltagerne får installeret smarte elmålere, der kan fjernaflæses af Østkraft, så forbrugerne slipper for selv at foretage aflæsninger af deres eltavle.

 

Målerne er også smarte, fordi de kan registrere elforbruget, så det kan aflæses indenfor meget korte tidsrum (i dette tilfælde fem minutters intervaller). / 29.09.2015