Vindens kraft stod for
45 procent af den bornholmske
strømproduktion i 2015

I 2015 havde Bornholm installeret i alt 37,0 MW vindmøllekapacitet. Den bornholmske energistrategi viser, at der fremover skal investeres kraftigt i nye vindmøller

Der er i foråret 2015 godt og vel 37 MW vindmøller på Bornholm. Der er ikke sat nye større vindmøller op på Bornholm siden 2006 – indtil 2015.

 

Juli 2015 blev der etableret en vindmøllepark ved Tornbygård, hvor der blev sat tre vindmøller op med en kapacitet på i alt 6,9 MW.

 

I 2013 vedtog kommunalbestyrelsen at igangsætte vindmølleplanlægningen på land med en potentiel samlet kapacitet på yderligere 52 MW. Den fortsatte planlægning har afventet afklaring med Energistyrelsen vedr. samspillet mellem landvindmøller og kystnære havmøller ud for Bornholm.

 

Udbygning af vindmøllekapaciteten spiller en vigtig rolle i den strategiske energiplans anbefalinger.

 

Ét af energistrategiens fokusområder er at neutralisere CO2-udledningen. Det kræver blandet andet, at nettoimporten af el til Bornholm reduceres til nul.  Og det kræver mere vindkraft.