Næsten 12.000 husstande har fjernvarme fra halm, flis og gyllepower

Massive investeringer i det bornholmske fjernvarmenet gør, at op mod halvdelen af de bornholmske husstande i 2016 vil få varme og varmt vand produceret på halm, flis og biomasse.

2011: 9756 bornholmske boliger er koblet på fjernvarmen.

 

2015: Fjernvarmen udrulles i Svaneke, Listed og Årsdale.

 

2017: Fjernvarmen udrulles i Allinge, Tejn og Sandkaas.

 

2017: Østkraft erstatter olie og kul med flis, så kraftvarmeproduktionen udelukkende kommer fra sol, vind og biomasse..

 

2017: Mere end 11.000 bornholmske husstande vil have fjernvarme. Eller hvad der svarer til mere end halvdelen af de bornholmske husstande.

 

I Gudhjem, det seneste område, der er koblet på fjernvarmenettet, har man opnået følgende resultater:

 

Tilslutningsprocent: Over 92%

 

Antal kunder : 284

 

Reduktion af olieforbrug : 820 ton fyringsolie pr. år.

 

Reduktion af CO2  : 2.200 ton pr. år.

 

Beregninger fra Bornholms Forsyning viser, at en almindelig fjernvarmekunde vil kunne spare 10.000 kr./år.

I en periode over 20 år vil omstillingen af oliefyring til fjernvarme i Gudhjem bidrage med 64 mio. kr. til det bornholmske samfund i form af brug af lokal arbejdskraft og køb af lokale brændsler. Samtidig vil de enkelte husstandes besparelser ende som forbrug eller investeringer, som også sætter gang i økonomien.

 

Fjernvarmen til Gudhjem kommer fra værket i Østerlars, som er et af de mest moderne halmvarmeværker – både på Bornholm og faktisk også i resten af landet.

 

Værket i Østerlars producerer hovedparten af varmen på halm og kan supplere med varme fra et træpillefyr. Endelig er der installeret el-kedler, som vil kunne benyttes som reservelast, hvis de andre kedler svigter eller i perioder, hvor der overskud af vindmøllestrøm, så el-nettet vil blive ustabilt.

 

Dette værk har en virkningsgrad på næsten 100 procent, da man ved hjælp af en røgvasker køler røgen ned til ca. 45 grader og udkondenserer vanddampen. Traditionelle halmfyr slipper røgen ud med 150 grader eller mere. /  29.09.2015 / Kilde: Bornholms Forsyning.