65% af den strøm vi producerede
på Bornholm kom fra sol,
vind og biomasse

Tallene for 2015 viser, at Bornholm har taget et stort skridt på vej mod at blive 100 procent fossilfri-ø i 2025. Og i 2017 vil al strøm på Bornholm blive produceret af sol, vind og flis

Omkring 56 procent af det bornholmske strømforbrug anno 2015 blev produceret på Bornholm. Resten af strømforbruget blev indkøbt via den nordiske elbørs og leveret gennem søkablet.

 

Dykker man ned i tallene og alene kigger på den strøm, der blev produceret på Bornholm af Østkraft, så viser det sig, at 65 procent af den samlede bornholmske strømproduktion kom fra sol, vind og biomasse.

 

Bornholm har mange vindmøller og solceller koblet på elnettet. Det giver perioder store udsving i produktionen – og i perioder producerer vi mere strøm, end vi kan bruge – strøm, som derfor må eksporteres.

 

Med andre ord: Vi er endnu ikke i stand til at forbruge al den lokalt producerede strøm lokalt.  En tur mere i regnearksverdenen afslører således, at 44 procent af den strøm, der rent faktisk blev forbrugt på Bornholm i 2015 kom fra sol, vind og biomasse.