Gyllepower giver
strøm og varme i Aakirkeby

Biogas er en god idé for samfundet, for landmændene og for miljøet. Varme, strøm, bedre og mere miljørigtig gødning, reduceret CO2-udslip

Biokraft i Aakirkeby håndterer hvert år 135.000 tons biomasse årligt.

 

Biokraft leverer omkring 25% af den varme, som fjernvarmeværket i Aakirkeby leverer til ca. 1.300 kunder.

 

Biokraft leverer desuden strøm i et omfang, der svarer til 2.400 husstande på Bornholm.

 

• Når gyllen har været en tur gennem anlægget er den blevet mere findelt og har en sammensætning, hvor op til 80-85 procent af næringstofferne er umiddelbart tilgængelige for planterne. Det betyder, at landmanden får langt større effekt ud af gødningen.

 

• Den afgassede gylle modvirker mod unødig nedsivning af næringsstoffer, da planterne optager den forarbejdede gylle meget hurtigt. • Når gyllen skal retur på markerne er lugtgener reduceret markant – til glæde for naboer og miljø.

 

• Samtidig spares miljøet for unødigt udslip CO2, det organiske affald genanvendes i et kontrolleret forløb, lagring og transport af husdyrgødning kan optimeres.