I 2025 er Bornholm et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi

Ny innovation og faktabaseret energistrategi viser vejen til Bornholms Regionskommunes vision om et 100 procent CO2-neutralt samfund i 2025.

Vi ved, at de ressourcer, vi baserer vores samfund på, ikke er uudtømmelige. Vi ved, at vi skal ændre vores måde at leve på, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid for vores børn. Vi ved, at vi skal udfase vores forbrug af energi produceret af olie og kul.

 

Bornholms vision er, at vi i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund baseret på vedvarende og bæredygtig energi.

 

Vi er kommet rigtig langt. Den lokale fjernvarme- og strømproduktion vil for eksempel i løbet af 2016 under normale produktionsforhold udelukkende blive fremstillet af vind, sol og biomasse.

 

Vi har 10 år til at nå i mål. Den nye energistrategi viser, hvor der skal sættes ind, for at vi kommer hele vejen ind over målstregen.

 

Samtidig har vi udviklet helt nye værktøjer. Energistrategiens simuleringsmodel kan måle de fremskridt vi gør, og hvordan nye teknologier kan indpasses i vores energisystem undervejs. Den er også et værktøj der kan vise, hvordan nye projekter kan indpasses i det samlede energisystem, så produktionen optimeres – til gavn for forbrugerne.

Med den nye energistrategi kan Bornholm som samfund bidrage med demonstration af et energisystem i samfundsskala til glæde for andre dele af verden, der kan bruge det bornholmske eksempel.

Velkommen til…