Oversigt over energiaktørerne
på Bornholm

Kort præsentation af de primære energiaktører på Bornholm

BOFA – Bornholms Affaldsbehandling

BOFAs opgave er at planlægge, etablere og drive de nødvendige anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra regionskommunen. Herudover er etableret indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer fra både husstande og erhvervsvirksomheder på Bornholm. Overskudsvarmen fra BOFA’s forbrænding anvendes i fjernvarmeforsyningen af Rønne.

www.bofa.dk

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune har som kommune en lang række roller og berøringsflader i forbindelse med omstillingen af det bornholmske samfund til et grønt, bæredygtigt samfund – en Bright Green Island.

Kommunen, primært Teknik & Miljø, indgår i projektet med viden og indsats på flere områder. Teknik & Miljø står desuden for kontakten og formidlingen til kommunalbestyrelsen.

Et særligt fokusområde for kommunen i projektperioden er vindmølleplanlægning.

Fra Bornholms Regionskommune deltager teknisk chef Louise Lyng Bojesen, VVS-tekniker Flemming Johansen, kulturgeograf Diana Grevy Linddahl, biolog Jens Hansen og miljøkoordinator Jesper Preuss Justesen.

Bornholms Regionskommune

Bornholms Energi & Forsyning A/S

Bornholms Energi & Forsyning A/S er et kommunalt ejet selskab, der  står for forsyning af strøm, fjernvarme, vand og spildevand på Bornholm.

www.beof.dk

Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a.

Rønne Vand- og Varmeforsyning har to datterselskaber, Rønne Vand og Rønne Varme. Rønne Varme driver varmeforsyning og leverer fjernvarme til Rønne. Rønne Vand- og Varmeforsyning køber varmen fra Østkraft og distribuerer den til Rønnes fjernvarmeforbrugere. Rønne Vand- og Varmeforsyning undersøger muligheden for at bruge geotermisk varme i fjernvarmenettet. Fra Rønne Vand- og Varmeforsyning deltager direktør Erik Steen Andersen.

www.rvv.dk

BAT – Bornholms kommunale trafikselskab

BAT fokuserer på transport og især mulighederne for at opbygge et system for integreret brugerbefordring og dermed optimere den kørsel af borgere, som kommunen er forpligtet til at udføre indenfor for eksemepel sundhedsområdet.

www.bat.dk