Bornholm på vej mod
100 procent strøm fra sol,
vind og biomasse

Østkraft investerer 135 mio. kroner i et flisanlæg og kan næsten udfase brugen af olie og kul til selskabets strøm og varmeproduktion. Visionen om, at Bornholm i 2025 skal være et CO2-neutralt samfund er kommet tættere på

Siden 1996 har Østkrafts Blok 6 produceret både strøm og fjernvarme på olie, kul og mindre mængder biomasse. En investering på 135 millioner til et flisanlæg og en ombygning af kedlen i Blok 6 betyder, at Østkraft under normal drift helt kan udfase brugen af olie og kul.

 

Når anlægget er etableret og i drift – sandsynligvis i efteråret 2016 – vil Østkrafts produktion komme fra sol, vind og biomasse.

 

Beregninger har vist, at det nye anlæg vil reducere CO2-udslippet på Bornholm med mellem 35 og 40.000 tons. Det svarer til omkring 16 procent af Bornholms nuværende CO2-udslip.

 

Men det er ikke den eneste besparelse, der bliver udløst af investeringen. Ved at gå fra olie og kul til biomasse vil produktionen af varme til fjernvarmekunderne i Rønne blive effektiviseret på grund af en højere virkningsgrad.

 

Samtidig vil tilskud, bortfald af diverse afgifter og en højere afregningspris ved eksport betyde, at det bliver billigere at producere både strøm og varme – til gavn for forbrugerne.

 

Olie og kul vil ikke helt forsvinde ud af den bornholmske energibalance. Dels vil Østkraft fortsat have brug for at importere strøm via den nordiske elbørs og dels vil kul fortsat blive brugt som backup-brændsel for at sikre forsyningssikkerheden.