Den bornholmske infrastruktur og udvalgte venues

Oversigter viser nogle af de steder, som du kan besøge når du kommer til Bornholm.

Kraftvarmeværket i Rønne

Østkraft – 100% ejet af Bornholms Regionskommune- driver følgende anlæg i Rønne:

• Gl. Dieselværk. Dieselværkets fire enheder blev installeret i perioden 1967 – 1972. Den samlede effekt er 19,5 MW el. Dieselværket anvendes som hurtigstartende reserve- og spidslastanlæg.

• Blok 5. Blokken blev taget i brug i 1974 og benyttes i dag som reserveanlæg. Der anvendes kul som brændsel. Den maksimale effekt er 35 MW el.

• Blok 6. Blokken blev taget i brug i 1995 og anvendes til produktion af el samt varme til Rønne. Der anvendes flis, kul og olie som brændsel. Ved fyring med træflis og kul er el-effekten max. 25 MW, mens el-effekten ved fyring med fuelolie er henholdsvis max 33 MW ved modtryksdrift og max 37 MW ved kondensationsdrift. Varme-effekten er max. 35 MW.  Det er planlagt at ombygge blok 6 til udelukkende at anvende flis som brændsel. Efter ombygningen forventes en varmeproduktion på max cirka 40 MW

• Blok 7. Blokken blev opført i 2007 og består af 10 dieseldrevne enheder med en samlet effekt på 15 MW el. Blok 7 anvendes som hurtigstartende reserve- og spidslastanlæg.

Link til Østkrafts website

Biokraftanlægget i Aakirkeby

Anlægget blev bygget i 2006, men pga. indkøringsvanskeligheder blev stabil drift først opnået i 2009. Der er installeret 2 stk. gasmotorer med en samlet effekt på 2 MW el, og 1,5 MW varme.  Håndterer årligt 135.000 tons biomasse. Biokraft A/S  er 100% ejet af Østkraft.

Læs mere om Biokraft 

Demonstratorium for bæredygtige byggematerialer

Det Grønne Pakhus i Nexø er et non-profit formidlingsinitiativ, der skal skabe større viden om bæredygtige byggematerialer. Det er et hands-on-demonstratorium, hvor der afvikles en lang række arrangementer med bæredygtige byggematerialer på dagsordenen.

www.detgronnepakhus.dk

Green Solution House sætter nye standarder for dansk byggeri

Green Solution House er eksemplet på, hvordan vi skaber fremtidens byggeri – både hvad angår renovering og nybyggeri. Store dele af det gamle Hotel Ryttergården er blevet renoveret. Samtidig er der blevet bygget en konferencesal med plads til 350 mødedeltagere.

Læs mere om Green Solution House

Affaldsforbrændingsanlægget i Rønne

BOFA A/S  – 100% ejet af Bornholms Regionskommune)

Anlægget blev opført i 1991 og efterfølgende moderniseret i 2012. Der er installeret en 6,55 MW kedel til forbrænding af affald. Varmeproduktionen leveres til Rønne Vand- og Varmeforsyning.

Læs mere om affald og ressourcer

Rønne Vand- og  Varmeforsyning 

Fjernvarmen i Rønne blev fra 1. januar 2000 udskilt i et forbrugerejet selskab. Rønne Vand- og Varmeforsyning køber næsten al energi fra BOFA og Østkraft. Rønne Vand- og Varmeforsyning har selv tre kedler med en samlet effekt på 44 MW til reservespidslast på almindelig fyringsolie. Kundeejet andelsselskab med begrænset ansvar, Amba.

Link til Rønne Vand- og Varmes website

Energinet.dk

Energinet.dk ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet. Det er derfor Energinet.dk, der ejer søkablet mellem Sverige og Bornholm.

Link til www.energinet.dk

Nexø Halmvarmeværk

Nexø Halmvarmeværk blev etableret i 1989. Nexø Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. I et enkelt år med halmmangel blev der suppleret med flis og i 2011/12 blev der suppleret med træpiller. Reservespidslast produceres på olie; men den benyttes stort set aldrig. Der er installeret to halmkedler på hver 5 MW, en oliekedel på 9 MW, samt akkumuleringstank på 825 m3.

For at kunne levere fjernvarme til Svaneke, Aarsdale og Listed, udskiftes kedlerne og Nexø Halmvarmeværk vil fremover være bestykket med følgende kedler: 

• Ny kedel til halm med en samlet indfyringseffekt på 12,5 MW (dertil kommer cirka 1,7 MW fra røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe). 

• Reservekedel til fyringsolie på 9 MW (gammel kedel bibeholdes).

• Reservekedel til træpiller/flis på 5 MW (gammel kedel bibeholdes).

Værket forberedes til eventuel fremtidige elkedler samt solvarme.

Drives af Bornholms Forsyning A/S (100% ejet af Bornholms Regionskommune).

Link til Bornholms Forsynings website

Demonstrationshuset Villa Smart

Villa Smart er et demonstrationshus, som ligger i Rønne. Her kan du se, hvordan intelligent styring af hjemmet fungerer. Villa Smart bruges bl.a. til undervisning af deltagerne i EcoGrid-forsøget. Alle husstande i EcoGrid vil få undervisning i, hvad det vil sige at være en smart elforbruger. Med større intelligens i hjemmene kan den enkelte selv følge forbruget tæt.

Link til mere om Villa Smart

Klemensker Halmvarmeværk

Klemensker Halmvarmeværk blev etableret i 1986. Klemensker Halmvarmeværk producerer al sin energi på halm. Reservelast produceres på olie, men benyttes stort set aldrig. Der er installeret en nyere halmkedel på 3,5 MW, en oliekedel på 4,0 MW, samt ny akkumuleringstank på 800 m3. Drives af Bornholms Forsyning.

Link til Bornholms Forsynings website

Aakirkeby Flisvarmeværk

Aakirkeby Flisvarmeværk blev sat i drift i 2010.  Aakirkeby Flisvarmeværk producerer al sin energi på træflis samt modtager overskudsenergi fra Biokraft. Reservespidslast produceres på olie. Der er installeret en træfliskedel på 8 MW samt en oliekedel på 6 MW. Der er endvidere installeret reservespidslastkedler på træpiller i Lobbæk med en samlet effekt på 1,7 MW. Drives af Bornholms Forsyning.

Link til Bornholms Forsynings website

Hasle Halmvarmeværk

Hasle Halmvarmeværk blev etableret i 2008. Varmeværket i Hasle producerer al energien på halm samt reservespidslast på træpiller og olie. Der er installeret en 4 MW halmkedel, og til reserve/spidslast en 3 MW træpillekedel samt en 3,15 MW oliekedel i Hasle og en 1 MW træpillekedel i Muleby. Drives af Bornholms Forsyning.

Link til Bornholms Forsynings website

Østerlars Halmvarmeværk

Østerlars Halmvarmeværk blev etableret i 2014. Varmeværket i Østerlars producerer al sin energi på halm. Der er installeret en 4,5 MW halmkedel og til reserve/spidslast en 1 MW træpillekedel og en 2,4 MW el-kedel. Drives af Bornholms Forsyning.

Link til Bornholms Forsynings website