Bornholm skal være endnu mere Smart Community

Smart Cities er byer, der ønsker bæredygtig og attraktiv vækst, der reducerer den negative miljø-påvirkning mest muligt, og gør byen til et aktiv for indbyggere, erhvervsliv og turister. Bornholm ønsker at være et Smart Community.

Kan man bruge store mængder data til at skabe bæredygtig vækst og udvikling?

 

Kan vi gøre vores byer og samfund mere intelligente ved at indsamle, dele, analysere og strukturere de store mængder data, som flyder rundt i samfundet?

 

Kan man bruge de store mængder af data til at få strategier, udviklingsplaner og initiativer til at smelte sammen – med endnu større effekt til resultat?

Smart City Copenhagen gør forsøget. Bag projektet står blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Københavns Kommune, Aalborg Universitet, Dansk Industri, Copenhagen Capacity, Kraks Fond Byudvikling, Rambøll og Gartner.

 

Bornholm er med i projektet via sit samarbejde med Powerlab.

 

Bornholms ny energistrategi er et godt eksempel på, hvordan big data kan anvendes til at træffe mere smarte, mere holdbare og hurtigere beslutninger.

 

Energistrategien er baseret på fakta – uanede mængder af data om vejret, om den bornholmske energisektor, de bornholmske huse, den bornholmske industri. Den kobler med andre ord både produktion og forbrug, samt håndterer en lang række andre variable parametre, som gør at der kan skabes mange forskellige brugbare scenarier.

 

Og på den måde er Bornholm allerede et Smart Community.