Energistrategien forudser 10.000 kW
solceller på Bornholm

Udrulningen af solceller på Bornholm tog en voldsom stigning på grund af gunstige regulative forhold. Fra beskedne 27 kW-peak ved udgangen af 2010 til 6.350 kW-peak ved udgangen af 2013. Nye store projekter booster dog udviklingen

Der regnes i den strategiske energiplan med en fortsat udbygning med solceller, op til 10.000 kW, da solceller forventes at falde i pris og stige i effektivitet, så de bliver konkurrencedygtige også uden tilskud til afregningsprisen.

 

I energistrategiens scenarier er der indregnet at yderligere 3.600 kW solceller skal sættes op. Det svarer til 600 store husstandsanlæg.

Bornholms Energi & Forsyning investerer i solceller

Konkret har Bornholms Energi & Forsyning i 2015 planlagt opsætning af solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på 747 kWp.

 

Solcellerne opsættes på renseanlæggene i Tejn og Rønne samt på varmeværkerne i Nexø, Østerlars og Hasle.

 

Den årlige produktion vil være på ca. 750.000 kWh.

 

Projektet er et samarbejde mellem Bornholms Energi & Forsyning og Energi Midt.

2038 m2 jordbaseret solcelleanlæg på Almegårds kaserne

Almegårds Kaserne opførte i 2014 et 2038 m2 jordbaseret anlæg.

 

Anlægget producerer 320.000 kWh årligt, hvilket svarer til 1/3 af det samlede strømforbrug på kasernen.

 

Produktionen svarer til 53,4 danske hustandes forbrug.

almegaards

Bornholmsk firma udvikler soltracker

Det Nexø-baserede firma JL Energy har udviklet en soltracker – et solcelleanlæg, der følger solens bane og på den måde øger anlæggets effekt med op til 40 procent.

 

JL Energy har patent på et beslag til montering af solceller, som reducerer timeforbruget ved opsætning af solceller.

 

Desuden har JL været involveret i udvikling og produktion af el-tavler og styresystemer. Projektet måtte dog skrinlægges, da samarbejdspartneren gik konkurs. Men alle udviklingsprojekterne har givet ny viden, ny knowhow, nye kontakter og nye muligheder.

JLs-soltracker